Bài 1: HTML là gì?

html

Table of Contents

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo ra các trang Web.

HTML là gì?

 • HTML đại diện cho Hyper Text Makeup Language
 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo ra các trang Web.
 • HTML mô tả cấu trúc của một trang Web.
 • HTML bao gồm một bộ các thành phần (elements) để tạo nên trang Web
 • HTML cho trình duyệt biết sẽ hiển thị nội dung trang Web như thế nào
 • Các phần tử HTML gắn nhãn cho các phần nội dung

Một tài liệu HTML cơ bản

Ví dụ:

				
					<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tên trang</title>
</head>
<body>
<h1>HTML cơ bản</h1>
<p>Xin chào, Tôi là HTML.</p>
</body>
</html>
				
			
				
					Trong đó:
<!DOCTYPE html>: khai báo đây là một tài liệu HTML
<html>: phần tử gốc của trang HTML
<head>: chứa thông tin meta về trang HTML
<title>: chỉ định tiêu đề cho trang HTML (được hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt hoặc trong tab của trang)
<body>: xác định nội dung của tài liệu và là nơi chứa tất cả nội dung hiển thị, chẳng hạn như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, siêu liên kết, bảng, danh sách, v.v.
<h1>: phần tử xác định một tiêu đề lớn
<p>: phần tử xác định một đoạn văn
				
			

HTML element là gì?

Một phần tử HTML được xác định bởi thẻ bắt đầu, một số nội dung và thẻ kết thúc:
<tagname> Nội dung… </tagname>
Phần tử HTML là mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc:

				
					<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

Start tag	Element content	End tag
<h1>	My First Heading	</h1>
<p>	My first paragraph.	</p>
<br>	none	none
				
			

Lưu ý: Một số phần tử HTML không có nội dung (như phần tử <br>). Các phần tử này được gọi là các phần tử rỗng. Các phần tử trống không có thẻ kết thúc!

Trình duyệt web

Mục đích của trình duyệt web (Chrome, Edge, Firefox, Safari) là đọc các tài liệu HTML và hiển thị chúng một cách chính xác.
Một trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để xác định cách hiển thị tài liệu:

Cấu trúc trang HTML

Dưới đây là hình ảnh trực quan về cấu trúc trang HTML:

				
					<html>
<head>
<title>Page title</title>
</head>
<body>
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
</body>
</html>
				
			

Lưu ý: Nội dung bên trong phần <body> (vùng trắng phía trên) sẽ được hiển thị trên trình duyệt. Nội dung bên trong phần tử <title> sẽ được hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt hoặc trong tab của trang.
Nguồn tham khảo: w3schools.com

Hệ thống Website:

 • WePage: Nền tảng thiết kế website chuyên nghiệp.
 • WeHost: Nhà cung cấp Hosting, VPS, máy chủ uy tín.
 • WeSoft: Hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số toàn diện.
 • WeTech Software: Nhà phát triển phần mềm dành cho thị trường quốc tế.
 • WeTech Smart Cloud: Giải pháp điện toán đám mây toàn cầu theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • SuperAds VietnamChuyên Gia Quảng Cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *