Bài 10: HTML Comments | Thẻ Comments trong văn bản HTML

html

Table of Contents

Thẻ Comment trong HTML

  • Thẻ Comment trong HTML không được hiển thị trong trình duyệt nhưng chúng có thể giúp ghi lại mã nguồn HTML của bạn.
  • Bạn có thể thêm nhận xét vào nguồn HTML của mình bằng cách sử dụng cú pháp sau:
				
					<!-- Viết Comments của bạn ở đây -->
				
			

Thêm Comment

Bạn có thể đặt thông báo và lời nhắc trong mã HTML của mình:

				
					<!-- Đây là Comments -->
<p>Đây là một đoạn văn bản.</p>
<!-- Hãy thêm các thông tin của bạn ở đây -->
				
			

Thêm nội dung

  • Comment có thể được sử dụng để ẩn nội dung.
  • Điều này có thể hữu ích nếu bạn tạm thời ẩn nội dung:
				
					<p>Đây là một đoạn văn bản.</p>
<!-- <p>Đây là một đoạn văn bản khác. </p> -->
<p>Đây cũng là một đoạn văn bản..</p>
				
			

Bạn cũng có thể ẩn nhiều dòng. Mọi thứ giữa sẽ bị ẩn khỏi màn hình.

Thẻ Comment cũng rất hữu ích trong việc gỡ lỗi HTML, vì bạn có thể nhận xét từng dòng mã HTML một để tìm kiếm lỗi.

				
					<p>Đây là một đoạn văn bản.</p>
<!--
<p>Hãy nhìn vào bức ảnh này.:</p>
<img decoding="async" border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->
<p>Đây là một đoạn văn bản khác.</p>
				
			

Ẩn Inline Content

Thẻ Comment có thể được sử dụng để ẩn các phần ở giữa một đoạn mã HTML.

				
					<p>Đây <!-- Đoạn text muốn ẩn --> là một đoạn văn bản.</p>
				
			

Nguồn tham khảo: w3schools.com

Hệ thống Website:

  • WePage: Nền tảng thiết kế website chuyên nghiệp.
  • WeHost: Nhà cung cấp Hosting, VPS, máy chủ uy tín.
  • WeSoft: Hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số toàn diện.
  • WeTech Software: Nhà phát triển phần mềm dành cho thị trường quốc tế.
  • WeTech Smart Cloud: Giải pháp điện toán đám mây toàn cầu theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • SuperAds VietnamChuyên Gia Quảng Cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *