Bài 2: HTML Basic | Một tài liệu HTML cơ bản

html

Table of Contents

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một tài liệu HTML cơ bản sẽ như thế nào?
Đừng lo lắng, nếu chúng tôi sử dụng các thẻ tags mà bạn chưa được học, ở đây chỉ nhằm mục đích ví dụ để bạn dễ dàng hình dung.

HTML Documents | Một tài liệu HTML sẽ như thế nào?

Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu bằng một khai báo như sau:  <!DOCTYPE html>
Bản thân tài liệu HTML được bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html>
Phần hiển thị của một tài liệu HTML sẽ ở giữa cặp thẻ <body> và </body>
Ví dụ:

				
					<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
				
			

Khai báo DOCTYPE là gì?

Phần khai báo <!DOCTYPE> sẽ đại diện cho loại tài liệu, giúp trình duyệt web (như: Chrome, FireFox, Edge,..) nhận biết đây là tài liệu HTML và hiển thị đúng cách.

				
					Khai báo <!DOCTYPE> là gì?
Phần khai báo <!DOCTYPE> sẽ đại diện cho loại tài liệu, giúp trình duyệt web (như: Chrome, FireFox, Edge,..) nhận biết đây là tài liệu HTML và hiển thị đúng cách.
It must only appear once, at the top of the page (before any HTML tags).
Thẻ <!DOCTYPE> chỉ được khai báo duy nhất một lần, tại đầu của trang tài liệu HTML (trước bất kỳ thẻ HTML nào khác)
Thẻ <!DOCTYPE> KHÔNG PHÂN BIỆT chữ hoa thường
Thẻ <!DOCTYPE> được khai báo cho HTML5 là: <!DOCTYPE html>

				
			

Tiêu đề | HTML Headings

 

Các tiêu đề HTML được xác định bằng các thẻ <h1> đến <h6>

<h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất
<h6> xác định tiêu đề ít quan trọng nhất

				
					<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
				
			

HTML Paragraphs

Các đoạn văn bản trong HTML được xác định bằng thẻ <p> :

				
					<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
				
			

HTML Links

Liên kết trong HTML được xác định bằng thẻ <a>:

				
					<a href="https://www.google.com">This is a link</a>

				
			

Liên kết đích được định nghĩa trong thuộc tính href

Các thuộc tính được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung về các phần tử HTML.
Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các thuộc tính trong chương sau.

HTML Images

Hình ảnh trong HTML được xác định bằng thẻ <img>

Nguồn (src), văn bản thay thế (alt), chiều rộng (width) và chiều cao (height) được cung cấp dưới dạng các thuộc tính:

				
					<img loading="lazy" decoding="async" src="vi-du.jpg" alt="google.com" width="104" height="142">

				
			

Làm thế nào để hiển thị một tài liệu HTML

Để hiển thị một tài liệu HTML:

Bạn cần nhấp chuột phải vào trang HTML và chọn “Xem nguồn trang” (trong Chrome) hoặc “Xem nguồn” (trong Edge) hoặc tương tự trong các trình duyệt khác. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ chứa mã nguồn HTML của trang.

Kiểm tra một phần tử HTML:

Nhấp chuột phải vào một phần tử (hoặc một vùng trống) và chọn “Kiểm tra” hoặc “Kiểm tra phần tử” để xem phần tử nào được tạo thành (bạn sẽ thấy cả HTML và CSS). Bạn cũng có thể chỉnh sửa HTML hoặc CSS nhanh chóng trong bảng Thành phần hoặc Kiểu mở ra.
Nguồn tham khảo: w3schools.com

Hệ thống Website:

  • WePage: Nền tảng thiết kế website chuyên nghiệp.
  • WeHost: Nhà cung cấp Hosting, VPS, máy chủ uy tín.
  • WeSoft: Hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số toàn diện.
  • WeTech Software: Nhà phát triển phần mềm dành cho thị trường quốc tế.
  • WeTech Smart Cloud: Giải pháp điện toán đám mây toàn cầu theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • SuperAds VietnamChuyên Gia Quảng Cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *