Bài 5: HTML Headings | Tiêu đề HTML là gì?

html

Table of Contents

Tiêu đề HTML là tiêu đề hoặc phụ đề mà bạn muốn hiển thị trên trang web.

Ví dụ:

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Tiêu đề HTML

Các tiêu đề HTML được xác định bằng các thẻ <h1> đến <h6>.

<h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất. <h6> xác định tiêu đề ít quan trọng nhất.

				
					<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
				
			

Tại sao tiêu đề lại quan trọng

  • Các công cụ tìm kiếm sử dụng các tiêu đề để lập chỉ mục cấu trúc và nội dung của các trang web của bạn.
  • Người dùng thường lướt qua một trang theo tiêu đề của nó. Điều quan trọng là sử dụng các tiêu đề để hiển thị cấu trúc tài liệu.
  • Tiêu đề <h1> nên được sử dụng cho tiêu đề chính, tiếp theo là tiêu đề <h2>, sau đó là tiêu đề ít quan trọng hơn <h3>, v.v.

Tiêu đề lớn hơn?

Mỗi tiêu đề HTML có kích thước mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định kích thước cho bất kỳ tiêu đề nào với thuộc tính style, sử dụng thuộc tính CSS font-size:

				
					<h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>

				
			

Hệ thống Website:

  • WePage: Nền tảng thiết kế website chuyên nghiệp.
  • WeHost: Nhà cung cấp Hosting, VPS, máy chủ uy tín.
  • WeSoft: Hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số toàn diện.
  • WeTech Software: Nhà phát triển phần mềm dành cho thị trường quốc tế.
  • WeTech Smart Cloud: Giải pháp điện toán đám mây toàn cầu theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • SuperAds VietnamChuyên Gia Quảng Cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *