Bài 6: HTML Paragraphs | Đoạn văn HTML là gì?

html

Table of Contents

Một đoạn luôn bắt đầu trên một dòng mới và thường là một khối văn bản.

Đoạn văn HTML

Phần tử HTML <p> xác định một đoạn văn.
Một đoạn luôn bắt đầu trên một dòng mới và các trình duyệt sẽ tự động thêm một số khoảng trắng (lề) trước và sau một đoạn.

				
					<p>Đây là paragraph thứ 1.</p>
<p>Đây là paragraph thứ 2.</p>
				
			

Hiển thị HTML

Bạn không thể chắc HTML sẽ được hiển thị như thế nào.
Màn hình lớn hay nhỏ và các cửa sổ đã thay đổi kích thước sẽ tạo ra các kết quả khác nhau.
Với HTML, bạn không thể thay đổi cách hiển thị bằng cách thêm khoảng trống hoặc dòng bổ sung trong mã HTML của mình.
Trình duyệt sẽ tự động xóa mọi khoảng trắng và dòng thừa khi trang được hiển thị:

Quy tắc hiển thị ngang trong HTML

Thẻ <hr> xác định ngắt theo chủ đề trong trang HTML và thường được hiển thị dưới dạng quy tắc ngang.

Phần <hr> tử được sử dụng để phân tách nội dung (hoặc xác định thay đổi) trong trang HTML:

Ví dụ:

				
					<h1>Đây là heading 1</h1>
<p>Đây là text của bạn.</p>
<hr>
<h2>Đây là heading 2</h2>
<p>Đây là text của bạn.</p>
<hr>
				
			

Thẻ <hr> là một thẻ trống, có nghĩa là nó không có thẻ kết thúc.

Ngắt dòng HTML

Phần tử HTML <br> xác định ngắt dòng.
Sử dụng <br> nếu bạn muốn ngắt dòng (một dòng mới) mà không bắt đầu một đoạn mới:
Ví dụ:

				
					<p>Đây là<br>một đoạn văn<br>với ngắt dòng.</p>

				
			

Thẻ <br> là một thẻ trống, có nghĩa là nó không có thẻ kết thúc.

Vấn đề bài thơ

Bài thơ này sẽ hiển thị trên một dòng duy nhất nếu bạn mô tả như sau:

				
					<p>
 My Bonnie lies over the ocean.
 My Bonnie lies over the sea.
 My Bonnie lies over the ocean.
 Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>
				
			

Giải pháp – Phần tử HTML

Phần tử HTML <pre>xác định văn bản được định dạng sẵn.
Văn bản bên trong một <pre>phần tử được hiển thị bằng phông chữ có độ rộng cố định (thường là Courier) và giữ nguyên cả dấu cách và ngắt dòng:

				
					<pre>
 My Bonnie lies over the ocean.
 My Bonnie lies over the sea.
 My Bonnie lies over the ocean.
 Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>
				
			

Hệ thống Website:

 • WePage: Nền tảng thiết kế website chuyên nghiệp.
 • WeHost: Nhà cung cấp Hosting, VPS, máy chủ uy tín.
 • WeSoft: Hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số toàn diện.
 • WeTech Software: Nhà phát triển phần mềm dành cho thị trường quốc tế.
 • WeTech Smart Cloud: Giải pháp điện toán đám mây toàn cầu theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • SuperAds VietnamChuyên Gia Quảng Cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *