Bài 9: HTML Quotation | Trích dẫn trong văn bản HTML

html

Table of Contents

Phần tử HTML <blockquote>

Phần tử HTML <blockquote> xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác.

Các trình duyệt thường thụt lề các phần tử <blockquote>.

Phần tử HTML <q> cho các trích dẫn ngắn

Thẻ HTML <q> xác định một trích dẫn ngắn.

Các trình duyệt thường chèn dấu ngoặc kép xung quanh câu trích dẫn.

				
					<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

				
			

HTML <abbr> cho từ viết tắt

 • Thẻ HTML <abbr> xác định từ viết tắt hoặc từ viết tắt, như “HTML”, “CSS”, “Mr.”, “Dr.”, “ASAP”, “ATM”.
 • Đánh dấu các chữ viết tắt có thể cung cấp thông tin hữu ích cho trình duyệt, hệ thống dịch thuật và công cụ tìm kiếm.
				
					<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

				
			

HTML <address> cho địa chỉ liên hệ

 • Thẻ HTML <address> xác định thông tin liên hệ của tác giả/chủ sở hữu tài liệu hoặc bài viết.
 • Thông tin liên hệ có thể là địa chỉ email, URL, địa chỉ thực, số điện thoại, địa chỉ mạng xã hội, v.v.
 • Văn bản trong phần tử <address> thường hiển thị ở dạng in nghiêng và trình duyệt sẽ luôn thêm dấu ngắt dòng trước và sau phần tử <address>.
				
					<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>
				
			

Nguồn tham khảo: w3schools.com

Hệ thống Website:

 • WePage: Nền tảng thiết kế website chuyên nghiệp.
 • WeHost: Nhà cung cấp Hosting, VPS, máy chủ uy tín.
 • WeSoft: Hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số toàn diện.
 • WeTech Software: Nhà phát triển phần mềm dành cho thị trường quốc tế.
 • WeTech Smart Cloud: Giải pháp điện toán đám mây toàn cầu theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • SuperAds VietnamChuyên Gia Quảng Cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *