BNI Miracle Platinum Chapter / Diễn giả: Chị Nguyễn Ngọc Phương Tú / Buổi họp 119 (07/11/2022)

BNI Miracle Platinum Chapter / Diễn giả: Chị Nguyễn Ngọc Phương Tú / Buổi họp 119 (07/11/2022) Be Strong Be Miracle “
🔥🔥 #BeStrong #BeMiracle
#BNIMiracle #BNIVietnam
#BNIGlobal #LaunchLoveWorldwide
🌐 https://hcm.bni.vn/hcm-bni-miracle/vi…
☎️ 097 8816489 (Mr. Hồ Xuân Tuệ)
📧 Miraclechapterhcm@gmail.com
📍 Lầu 12, 12-14-16 Cao Bá Quát, Quận 1, TP.HCM
Youtube: https://youtu.be/El_2REm4MMs?list=PLqgybWYHYYKQLbUuiQpHboYGc5X9afZjK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *