Outlook New Main

Hướng dẫn thêm Email trên Outlook New phiên bản mới nhất

Bạn hãy tham khảo bài viết: Để nắm được cách lấy các thông tin cấu hình gửi về khi bạn đăng ký dịch vụ Email Server tại WeSoft Vietnam (https://wesoft.vn/) Tuy nhiên ở một số thiết bị đã được cập nhật lên phiên bản Outlook New mới nhất (như hình dưới đây): Khi đó bạn hãy làm theo các bước như…

Xem thêm
Mail Cp Wesoft Vn 02

Hướng dẫn quản trị, thêm, sửa, xoá Email và thay đổi Password Email trong Control Panel

Sau khi bạn đăng ký dịch vụ Email Server tại: WeSoft Vietnam (https://wesoft.vn/). Bạn sẽ nhận được Email chứa thông tin cấu hình gồm 3 phần chính, trong đó phần quản trị Control Panel như các thông tin sau: Bạn hãy đăng nhập vào Portal của Control Panel với các thông tin như trên. Bạn sẽ thấy màn hình Control Panel như hình dưới đây: Màn…

Xem thêm